การแนะนำการใช้งานเว็บไซต์YOUNG MACHINE

เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความแผนภูมิภาพถ่าย โปรแกรม ซอฟต์แวร์ ฯลฯ (ต่อไปนี้เรียกว่า “เนื้อหา”) ที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้และบริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้คือ “บริการ”) ทรัพย์สินเป็นของ บริษัท ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก (ต่อไปนี้คือ “บริษัทของเรา”) หรือผู้ให้บริการข้อมูล ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบริการโดยรวมเป็นของบริษัทของเรา ผู้ใช้ที่ใช้บริการนี้ไม่สามารถใช้เนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้สำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่นการพิมพ์ซ้ำ การทำซ้ำ เผยแพร่หรือส่งต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเราก่อน

เกี่ยวกับการลิงก์ไปยังบริการนี้

โดยทั่วไปผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ให้บริการนี้ แต่หากพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานบริการนี้เช่นการละเมิดลิขสิทธิ์ลิงค์จะถูกห้ามใช้งานตามดุลยพินิจของเรา

เกี่ยวกับที่วางในบริการนี้

ในบริการนี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ และมีสถานที่ที่บุคคลภายนอกให้ลิงก์เหล่านั้น เราไม่มีสิทธิ์หรือภาระผูกพันในการควบคุมเนื้อหาและทรัพยากรที่อยู่ในลิงก์เหล่านี้ ดังนั้นเราไม่รับประกันอะไรเกี่ยวกับข้อมูลโฆษณาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ในเว็บไซต์หรือทรัพยากรที่เชื่อมโยงและเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ผู้ใช้งานเกิดความเสียหาย

เกี่ยวกับการเปลี่ยนการแนะนำการใช้บริการนี้

บริษัท ของเราสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของคู่มือบริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อมีการอัปเดตและคุณจะถือว่าคุณยอมรับเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงแล้วโดยใช้บริการหลังจากนั้น

เกี่ยวกับเรื่องที่ปฎิเสธ

เราใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาที่จัดทำโดยเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมและจะไม่มีปัญหาหรือความเสียหาายเมื่อมีการให้เนื้อหา แต่เราไม่รับประกันสิ่งเหล่านี้

กรณีที่เกิดความเสียหายใดๆกับยูเซอร์ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและชดใช้ความเสียหาย

หากปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้หรือระหว่างผู้ใช้และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้เราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชย นอกจากนี้หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นกับบริษัทเรา ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบเอง

มีเหมือนกันที่การจัดการการให้บริการถูกทำให้หยุดชะงักชั่วคราวหรือถูกจำกัดด้วยเหตุผลทางเทคโนโลยีหรือในเชิงการใช้งาน กรณีที่เกิดความเสียหายใดแก่ยูเซอร์ด้วยสาเหตุดังกล่าว ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบและไม่ชดเชยค่าเสียหาย

มีกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติเนื่องจากเหตุผลอื่น เช่น เนื่องจากสภาพแวดล้อมการสื่อสาร สภาพแวดล้อมปัญหาปลายทางของยูเซอร์ ทางเราจะไม่รับผิดชอบและไม่ชดเชยค่าเสียหาย

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการให้บริการและการยกเลิก

เนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจ เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือยุติการให้บริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

เกี่ยวกับการป้องกันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนด >>https://young-machine.com/th/privacy/

เกี่ยวกับการชดเชยความเสียหาย

กรณีที่เกิดความเสียหายแก่บริษัทของเราหรือบุคคลที่สามโดยเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ ทางยูเซอร์จะชดเชยความเสียหายนั้นด้วยการรับผิดชอบด้วยตนเอง นอกจากนี้ เกี่ยวกับกรณีที่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เกิดขึ้นกับทางบริษัทเราซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวนั้น ทางยูเซอร์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นด้วย

อื่นๆ

กฎเหล่านี้จะตีความตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ศาลโตเกียวหรือศาลแขวงโตเกียวจะเป็นศาลพิเศษครั้งแรกตามจำนวนชุด

KUSHITANI
AdSenseスペース
YouTube
Twitter
Facebook
Instagram