นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บทนำ

บริษัทจำกัดและบริษัทสำนักพิมพ์ผู้เผยแพร่ในและต่างประเทศ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท “) จะจดจำข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อที่อยู่อีเมลและข้อมูลส่วนบุคคลเช่นบัญชีและรหัสผ่าน) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการนี้ได้อย่างมั่นใจ เรายอมรับว่าเป็นทรัพย์สินและจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

2. นโยบายพื้นฐาน

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมด้วยจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการใช้งานและด้วยความยินยอมของแต่ละบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกนำไปใช้เกินขอบเขตที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
 2. ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม จะใช้มาตรการความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรที่ครอบคลุมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การจัดการที่เหมาะสม
 3. จะปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและกฎเกณฑ์อื่นๆอย่างเคร่งครัด

3. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ในขั้นตอนการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ รบกวนขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตน
 2. ทางเราอาจรวมข้อมูลที่มีอยู่ในบัญชีของคุณกับข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม และใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงความสะดวกของคุณและปรับปรุงคุณภาพบริการของเรา โปรดรับทราบไว้ล่วงหน้า

4. จุดประสงค์การใช้งาน

เมื่อทางเราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ทางเราจะระบุวัตถุประสงค์การใช้งานและจะติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลตามที่ระบุไว้ด้านล่างและจะใช้ภายในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เท่านั้น

 1. เพื่อการยืนยันตัวตนในตอนที่่ใช้บริการและเพื่่อการแสดงชื่อ-นามสกุลบนหน้าจอการให้บริการ
 2. เพื่อส่งสินค้าของบริษัทเราหรือของบริษัทที่ใช้บริการจากบริษัทเรา
 3. เพื่อส่งข้อมูลคำแนะนำ เช่น การแจ้งประกาศสำคัญให้ทราบ หรือข้อมูลการบำรุงรักษา
 4. เพื่อประกาศการโฆษณาและโปรโมชั่นบริการของเรา
 5. เพื่อการสอบถามข้อมูลต่างๆ และการบริการหลังการขาย
 6. เพื่อการวิเคราะห์การตลาดและการพัฒนาการบริการใหม่ๆ
 7. เพื่อการจัดส่งนิตยสารผ่านทางอีเมล mail magazine

5. การให้บริการแก่บุคคลที่สาม

เกี่ยวกับเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้มีการให้มา ทางเราจะไม่นำหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้แก่บุคคลที่สามใด ๆ ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

 1. กรณีที่ทางเราได้รับคำตัดสินหรือคำสั่งจากศาลเพื่อให้เปิดเผยตามกฎหมายหรือกรณีที่ได้รับการไต่สวนอย่างเป็นทางการจากตำรวจหรือองค์กรสาธารณะอื่น ๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดอำนาจการสอบสวน
 2. กรณีที่มีการเชื่อมโยงในการใช้บริการของบริษัทหรือบริษัทในเครือ หากมีความจำเป็นต้องปกป้องสิทธิ์ทรัพย์สินบริการ ฯลฯ ของบุคคลที่สามหรือ บริษัท ของเราซึ่งขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับข้อกำหนดการใช้งานแนวทางและอื่น ๆ และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากแต่ละบุคคล
 3. กรณีที่เมื่อมีอันตรายใกล้ตัวชีวิตร่างกายทรัพย์สิน ฯลฯ ของบุคคลและมีความต้องการเร่งด่วนและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคล
 4. กรณีอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6. การเปิดเผย การแก้ไขและการลบข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเราจะตอบสนองต่อการร้องขอจากผู้ใช้เพื่อขอเปิดเผยการลบ การระงับ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแ ละการระงับการให้บริการโดยบุคคลที่สามภายในช่วงที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามในกรณีต่อไปนี้ ทางเราอาจไม่สามารถตอบสนองคำขอของคุณได้

 1. กรณีที่เจ้าตัวไม่สามารถตรวจสอบได้
 2. กรณีที่ไม่มีข้อมูลการร้องขอ
 3. กรณีที่เมื่อการเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินร่างกายหรือสิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ ของเจ้าตัวหรือบุคคลที่สาม
 4. กรณีที่การเปิดเผยข้อมูลเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายและข้อบังคับ

7. เกี่ยวกับคุกกี้

บริการของเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าคุกกี้เพื่อเพิ่มความสะดวกของผู้ใช้งานและให้บริการที่ต้องมีการใช้และอนุญาตคุกกี้ คุกกี้เป็นกลไกที่เก็บข้อมูลเฉพาะเป็นการชั่วคราวบนอุปกรณ์สื่อสารที่ลูกค้าใช้และระบุลูกค้าตามข้อมูลทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อ หากไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ อาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดของเราได้ โปรดดูเมนูความช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของคุณสำหรับวิธีการตั้งค่าคุกกี้

8. เกี่ยวกับการใช้Google Analytics

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics เพื่อรวบรวมข้อมูลการเข้าถึงเพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการที่ดีกว่าและใช้คุกกี้ที่จัดทำโดย Google Analytics ในบางหน้า ข้อมูลที่รวบรวมผ่านการใช้งาน Google Analytics นั้นใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติของแนวโน้มการใช้งานบนเว็บไซต์เท่านั้นและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคล นอกจากนี้ข้อมูลที่รวบรวมโดย Google Analytics ผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้รับการจัดการตามนโยบายส่วนบุคคลของ Google และทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการ Google Analytics หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของ Google Analytics และข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายส่วนบุคคลของ Google Analytics

■Google Analytics ข้อตกลงการใช้บริการ
https://www.google.com/analytics/terms/jp.html
■Google นโยบายส่วนบุคคล
https://policies.google.com/privacy?hl=ja

9. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเราทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นทางเราอาจแก้ไขทั้งหมดหรือบางส่วนของนโยบายนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะให้คำแนะนำที่เหมาะสมในหน้าเว็บไซต์นี้และอัปเดตเนื้อหาที่แก้ไขไปยังหน้านี้เพื่อให้สามารถดูได้ตลอดเวลา

10. ปลายทางการติดต่อสอบถาม

เกี่ยวกับการสอบถามซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโปรดใช้แบบฟอร์มสอบถาม