การดำเนินการบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัทไนไกสำนักพิมพื์ในประเทศและต่างประเทศ
การก่อตั้ง ปี1959
ตัวแทน ประธานบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ Nabito KIYOTA
ที่อยู่ ไฮกาชิ อุเอะโนะ เขตไทโตะ โตเกียว2-1-11 อาคารซันฟิลด์
TEL 81-3-5830-0367 FAX 81-3-5830-0377
เว็บไซต์ที่ร่วมมือ http://www.naigai-p.co.jp/
KUSHITANI
AdSenseスペース
YouTube
Twitter
Facebook
Instagram